foto.jpg
foto_3.jpg
foto_4.jpg
foto_5.jpg
foto_6.jpg
HEUFF- TERREIN IN VUREN

Het Heuff-terrein van de voormalige steenfabriek, met een oppervlak van ca. 16 hectare, ligt er momenteel verlaten bij. Puinresten, ruige natuur, onverharde paadjes en de schoorsteen van de steenfabriek bepalen de sfeer. Het is de bedoeling het buitendijks aan de Waal gelegen terrein om te vormen naar een gebied waarin waterberging, recreatie, natuurontwikkeling en woningbouw worden gecombineerd.

Een aantal landschappelijke en stedenbouwkundige elementen structureren het plangebied. Voor de positionering van de (woon)functies zijn de natuur en natuurbeleving leidende motieven. Het startpunt van het ontwerp is een min of meer ruige natuurinrichting in het gehele gebied. De nieuw te bouwen woningen en appartementen worden op ontspannen wijze gepositioneerd in het groen. De woningen worden als paalwoning uitgevoerd en zweven als het waren boven het groen. Incidenteel hoog water in de Waal vormt met deze manier van bouwen geen probleem.

Doel is om van het Heuff-terrein een bijzonder gebied voor wonen en natuurbeleving te maken waarin tevens de ecologische hoogstructuur, een laaglandstroomgebied, en de steenovens een plek hebben.
locatie:Vuren oppervlakte:ca. 14haopdrachtgever:Klop Beheer adviseurs:Bureau Waardenburg BV
BK Ruimte en Mileu bv
fase:studie