foto.jpg
foto_1.jpg
foto_2.jpg
foto_3.jpg
CENTRUMPLAN HOORNAAR

In opdracht van de gemeente Giessenlanden werken wij aan het Centrumplan, op de kruising van de Hoge Giessen, de Lage Giessen en de Dorpsweg; een markant punt binnen Hoornaar. Het plan bestaat uit twee appartementencomplexen met 13 koopappartementen (De Hornedamme) en 10 huurwoningen (De Raat). Voor de gemeente behartigen wij de ontwikkeling, een deel van de ontwerpwerkzaamheden en de verkoop. Voor het plan De Hornedamme treden wij op als architect/ontwikkelaar. Van het plan De Raat is Van der Padt en partners de architect. Beide plannen worden door dit bureau bouwkundig uitgewerkt.
Bij de aanvang van de ontwerpwerkzaamheden was de wens een bijzondere plek te maken van het kruispunt een belangrijk uitgangspunt. Gezocht is naar een positionering en vormgeving van gebouwen die deze plek in het dorp een duidelijke uitstraling geeft.
Bij de locatie De Raat is het doorzetten van de lintbebouwing nagestreefd. Voor De Hornedamme zijn grote agrarische gebouwen een referentie geweest voor het bepalen van het stedenbouwkundige volume. Beide stedenbouwkundige situaties komen op verschillende plekken in de omgeving voor en passen goed binnen het palet aan bebouwing dat in het dorp en haar omgeving voorkomt.
Bij het ontwerp wordt gebruik gemaakt van een conceptmatige benadering. Dit is een hulpmiddel bij het maken van ontwerpkeuzes. Het architectonische concept van De Raat laat zich uitleggen als twee eenvoudig vormgegeven hoofdvolumes met een bergingcluster als verbindend element. Aan de hoofdvolumes worden elementen toegevoegd zoals erkers en een houten galerij.
locatie:Hoornaar oppervlakte:3.900m² bvoopdrachtgever:Gemeente Giessenlanden adviseurs:Van der Padt en Partners architecten
IES bureau voor bouwtechniek
S&W consultancy
Buizer bouwconstructies
Basalt bouwadvies BV
Adcim
Made by Mistake
fase:bouwvoorbereiding