foto.jpg
foto_1.jpg
foto_2.jpg
foto_3.jpg
foto_4.jpg
foto_5.jpg
Voor een ict bedrijf hebben wij een plan gemaakt voor hun nieuwe bedrijfshuisvesting.

De wens was een kantoor met opslagruimte van ca. 2.000 m2 b.v.o. in 2 bouwlagen. Het gebouw diende een duidelijke herkenbaar, eigentijds en transparant karakter te hebben dat zich voegt in de bestaande structuur van de omringende bebouwing maar zich hiervan in uitstraling onderscheidt. Het gebouw diende verder een paviljoenachtig karakter te hebben.

In het interieur van het kantoor dienden elementen /delen ingericht te worden met activity based working/ spelend werken als doel. Het kantoor werkt als een flexibele ontmoetingsplaats, wisselende werkplekken worden aangevuld met concentratiewerkplekken evenals ruimten voor groepsgewijs werken aan lange tafels.
De ligging aan de griend dient zoveel mogelijk te worden benut. Oriëntatie/uitzicht van specifieke ruimten in het gebouw dient gericht te zijn op de griend. De  terreininrichting maakt integraal onderdeel uit van het ontwerp en draagt bij aan het creëren van de gewenste sfeer.
locatie:Bedrijventerrein Gorinchem Oost oppervlakte:4650 m2fase:studie