foto.jpg
foto_1.jpg
foto_2.jpg
foto_3.jpg
Na verschillende studies voor diverse locaties rondom het Stadsplein in het centrum van Amstelveen is dit het schetsontwerp voor de locatie achter het theater. Dit schetsontwerp is tot stand gekomen in overleg met de stakeholders, in het bijzonder de gemeente Amstelveen.

Het stadscentrum van Amstelveen staat grote veranderingen te wachten met de aanpak van de A9. Deze wordt voorzien van een half verdiepte traverse. Deze ingreep is de aanleiding voor grote veranderingen in het gebied ten zuiden van het Stadsplein. De toekomstige ontwikkelingen liggen vast in een gebiedsvisie van Wurck. Het plan voorziet in het verdiept aanleggen van de A9, een nieuwe aansluiting van het centrum op de A9, een nieuwe langzaam verkeersverbinding, aanpassingen van de ontsluiting van de Theatergarage, betere aansluiting van het busstation op het centrum, bebouwing van de ruimte achter het theater. Dit is de locatie van de Pathé bioscoop waar dit schetsontwerp betrekking op heeft. Door de entree van de bioscoop te positioneren aan het Stadsplein wordt het cultuurcluster met P60, Theater en platform C versterkt. Door de ruimte achter het theater te gebruiken voor de bioscoop kan deze beter worden benut en een goede invulling geven aan de Meander.

Het plan voorziet in een bioscoop met 7 zalen. De bioscoop is opgetild boven het maaiveld zodat hier een nieuwe inrit voor de parkeergarage gerealiseerd kan worden en de expeditie van P60 en het Theater gereorganiseerd kan worden. De entree bevindt zich in het bestaande gebouw van de cultuurstrip, deze zal hier gereorganiseerd worden, en loopt langs de zijgevel van het theater. Voor de muziekschool in de cultuurstrip is vervangende ruimte gezocht en voor het theater worden nieuwe kantoren gerealiseerd. De entreezone is zo georganiseerd dat mensen richting het shop-gebied gevoerd worden waarna men met roltrappen omhoog gaat naar de zalen. Deze bevinden zich op 4 verschillende niveaus.
locatie:Stadscentrum Amstelveen oppervlakte:-opdrachtgever:Pathé Nederlandadviseurs:Gedelegeerd opdrachtgever:
Epicurus
Projectmanagement:
Epicurus
fase:studie