foto.jpg
foto_1.jpg
foto_2.jpg
foto_3.jpg
foto_4.jpg
Na de succesvolle ontwikkeling van de Pathé bioscoop met commerciële ruimten in Arnhem Centraal heeft Eup Design in opdracht van Epicurus en Van Wijnen een initiatiefplan gemaakt voor de kavel direct ten oosten van station Arnhem Centraal. Het initiatiefplan voor de kavel bestaat uit een beeldbepalend meerlaagsappartementencomplex met een commerciële plint op de begane grond. Met de beoogde bebouwing van het plan ‘Central Gardens’ aan de Oude Stationsstraat, wordt de verbindingsroute tussen station en binnenstad vervolmaakt.

Op de begane grond wordt een levendige plint gerealiseerd die de Oude Stationsstraat, in samenhang met de functies aan de overzijde, verder versterkt als interessant verblijfsgebied. De looproute die hier ontstaat, zal als natuurlijke route gaan functioneren tussen station en de binnenstad. De prominent op het station georiënteerde dubbelhoge plint krijgt een horeca-invulling met ruime vide en entresol en wordt voorzien van een terras. Hiermee zal een nieuw markant punt in de stad worden gevormd dat als belangrijke ontmoetingsplek gaat functioneren. De aansluitende plint in
de Oude Stationsstraat zal worden verlevendigd met een mix van retail, horeca met terrassen en commerciële dienstverlening. Op de verdiepingen, vanaf niveau 1 en deels vanaf niveau 2, worden appartementen gerealiseerd
afhankelijk van het model al dan niet gecombineerd met long-stay hotelappartementen of hotelkamers. Hiermee wordt ingespeeld op het veranderende gedrag van mensen om meer stedelijk te wonen en te verblijven nabij voorzieningen en mobiliteitsknooppunten. Deze moderne stadsbewoners en hotelbezoekers kunnen overigens van alle leeftijden zijn, belangrijk is dat zij de dynamiek van de stad opzoeken en waarderen. Bewoners en hotelbezoekers geven met hun permanente aanwezigheid in het gebied levendigheid waardoor het sociale klimaat wordt versterkt.
locatie:Arnhem oppervlakte:9000 m2opdrachtgever:Van Wijnen Projectontwikkeling Oost B.V.
Epicurus Development bv
adviseurs:Artist Impressions: A2 studiofase:initiatief plan