foto.jpg
foto_1.jpg
foto_2.jpg
foto_3.jpg
foto_4.jpg
foto_5.jpg
foto_7.jpg
foto_6.jpg
In het centrum van Roosendaal bevindt zich het voormalige V&D Warenhuis. Na het faillissement
van V&D staat dit complex voor een groot deel leeg. Niet alleen het voormalige warenhuis,
maar met name de winkelstrip aan de dr. Braberstraat kampt , al langer, met structurele
leegstand.
E.CP heeft, in samenwerking met de BVR groep uit Roosendaal, het initiatief genomen dit gebied
aan te pakken en EUP design gevraagd een plan te maken.
Kern van het plan bestaat uit het “ uit de markt nemen” van de winkels aan de dr.
Braberstraat. Deze zullen worden gesloopt waarna er woningen; negen atelierwoningen en 54
appartementen, voor worden teruggebouwd.
Parkeren voor alle woningen is voorzien op het nieuw in te richten binnenterrein.
Het grootste deel van de begane grond en de eerste verdieping van het voormalige warenhuis
zullen tot twee grote winkels worden herverkaveld en de bovenverdieping wordt omgebouwd
tot bioscoop of bowlingbaan.
Hiermee wordt Roosendaal behalve een belangrijke vermaaksfunctie, ook een gewild
woonproduct rijker.
locatie:Roosendaal oppervlakte:20.000 m2 BVOopdrachtgever:E.CP
BVR groep
fase:studie