foto.jpg
foto_1.jpg
foto_2.jpg
foto_3.jpg
foto_4.jpg
foto_5.jpg
foto_6.jpg
foto_7.jpg
APPARTEMENTENGEBOUW 'DE HORNEDAMME' IN HOORNAAR
 
Op de locatie van het voormalige gemeenschapshuis aan het kruispunt in Hoornaar is en plan gemaakt voor een appartementen gebouw. Op aangeven van de opdrachtgever zijn als referentie voor dit plan hereboerderijen gebruikt die in de omgeving veel voorkomen. Dit heeft geresulteerd in een concept waarin 3 volumes onder één grote kap zijn gepositioneerd.
In en aan de volumes zijn insneden en uitkragingen aangebracht waarin de buitenruimtes van de verschillende appartementen worden georganiseerd.
De onderlinge ruimte tussen de volumes wordt gebruikt als verkeersruimte. Hierdoor wordt de schaal van het blok genuanceerd.
De hoofdvorm maakt tevens een differentiatie van de appartementen mogelijk. De ruimten onder de kap variëren in omvang. Hiermee ontstaat een gevarieerd aanbod aan woningen, waardoor een heterogeen bewonersbestand kan ontstaan.
locatie:Hoornaar oppervlakte:ca. 2.400m² bvoopdrachtgever:Gemeente Giessenlanden adviseurs:Van der Padt en Partners architecten
IES bureau voor bouwtechniek
S&W consultancy
Buizer bouwconstructies
Basalt Bouwadvies BV
Adcim
Made by Mistake
fase:bouwvoorbereiding