foto.jpg
foto_1.jpg
foto_2.jpg
foto_3.jpg
foto_4.jpg
foto_5.jpg
NIROV IN RAC-HALLEN

Het Nirov is een netwerk voor professionals die werken aan ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en wonen. Jaarlijks organiseert het Nirov ongeveer 120 activiteiten; congressen, cursussen, studiedagen, debatten en studiereizen. Daarnaast is het Nirov uitgever van drie vaktijdschriften: S&RO (Stedebouw & Ruimtelijke Ordening), Tijdschrift voor de Volkshuisvesting en Nova Terra.

In opdracht van het Nirov hebben wij de mogelijkheden voor het huisvesten van hun organisatie in de RAC hallen te Den Haag onderzocht. De hallen werden in de 20e eeuw gebruikt als voertuigenopslag voor de Rijksautomobielcentrale (Rac). In 2000 heeft de gemeente Den Haag het pand aangekocht met het doel deze te herontwikkelen tot nieuwe creatieve en culturele evenementenruimte voor Den Haag. De RAC Hallen bestaan uit 2 hallen met een kantoorbijgebouw.

Uitgangspunt was het logisch positioneren van bedrijfsonderdelen waarbij de bedrijfsfilosofie tot uitdrukking gebracht kon worden. Door een concreet plan te maken en de indeling daadwerkelijk vorm te geven, kan een goede inhoudelijke discussie gevoerd worden. Na verdere studie bleek het niet mogelijk de belangen van de verschillende gebruikers goed in de Rac-hallen te kunnen verenigen.
locatie:Den Haag opdrachtgever:Epicurusadviseurs:3Dokfase:afgerond