E UP design benadert elke ontwerpopgave als een unieke opgave. Een grondige analyse van de wensen en kansen is daarom het startpunt van een ontwerpproces. Bij de uitwerking van de opgave worden al de belangen die een rol spelen tegen elkaar afgewogen. Uiteraard wegen de belangen van de opdrachtgever hierin zwaar, de fysieke omgeving en maatschappelijke belangen zijn echter tevens factoren van invloed. Hierbij trachten wij een maximaal resultaat te bereiken binnen de aan de opgave verbonden omstandigheden. Wij streven naar een architectuur die verrast, inspireert en tegelijkertijd vanzelfsprekend is.
 
Tijdens het ontwerpproces wordt voortdurend geschakeld tussen alle relevante schaalniveaus. Zo kunnen tijdens het ontwerpen op stedenbouwkundig schaalniveau ideeën ontstaan over architectonische details. Deze worden meegenomen in de ontwerpkeuzes die gemaakt worden. Wij zoeken op deze manier naar de meest integrale oplossing zonder daarbij hoofd- en bijzaken uit het oog te verliezen.
 
E UP design hecht groot belang aan het creëren van aangename, mooie verblijfsruimten, waarbij toetreding van daglicht en uitzicht een grote rol spelen. Het is onze ambitie gebouwen te ontwerpen die positief bijdragen aan het dagelijks welbevinden van de gebruikers. Onze aandacht gaat uit naar het ontwerpen van gebouwen die openheid uitstralen, met een transparante organisatie die bijdraagt aan de efficiency van het bedrijfsproces. Een prettige en natuurlijk verlichte werkplek heeft een positieve invloed op de bedrijfscultuur en de motivatie en inspiratie van de medewerkers.
 
E UP design hecht eraan gebouwen te ontwerpen die duurzaam zijn in de zin dat ze in staat zijn generaties, leefstijlen en behoeften te blijven accommoderen. Ze moeten veranderingen kunnen ondergaan zonder hun identiteit te verliezen.
Door succesvolle, bestaande stedelijke structuren te analyseren trachten wij lering te trekken uit het verleden. Hierbij kiezen wij er niet voor de uiterlijke verschijningsvorm te imiteren maar om de aard en het karakter van de structuur te doorgronden en daaruit elementen te gebruiken.

E UP design bepleit de toepassing van duurzame materialen, uit oneindige bronnen, met een lage energievraag bij de productie en transport evenals materialen die op eenvoudige wijze te hergebruiken zijn